Scroll down

اخبار و رویدادهای
طراحان فردا

آخرین اخبار و رویدادهای طراحان فردا

گزارشی از چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت دارویی (فارمکس) ۲۰۲۲
این نمایشگاه تخصصی در تاریخ ۱ تا ۴ شهریور در محل نمایشگاه های بین المللی ایران مال برگزار شد.

بیشتر ...
01.