اسکرول به پایین

اخبار طراحان فردا

رویدادها و اخبار طراحان فردا

گزارشی از چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت دارویی (فارمکس) ۲۰۲۲
این نمایشگاه تخصصی در تاریخ ۱ تا ۴ شهریور در محل نمایشگاه های بین المللی ایران مال برگزار شد.

بیشتر ...
01.